Регистрация    Войти
Авторизация
http://forum.trec.in.ua/index.php/user/-/
» » Положення про сертифікацію.

Положення про сертифікацію.

Категория: Документы
Громадська Організація Всеукраїнська Федерація Техніки Кінноспортивного Туризму «TREC-UA»

Затверджено:


Положення про СЕРТИФІКАЦІЮ вершників у кінноспортивному туризмі ВФТКТ. (Проект)

І. Пояснювальна записка.

ВФТКТ планує вступати до Міжнародної Федерації Кінного Туризму FITE, тому важливо закцентувати увагу на Європейських правилах і вимогах щодо роботи з кіньми.
Сертифікацію вершників у кінноспортивному туризмі розроблено з метою залучення Кінних Клубів до Кінноспортивного туризму, підвищення якості та інформативності занять з верхової їзди, уніфікації навчальних програм, а також для кваліфікаційних допусків до змагань, які організовує ВФТКТ.
Основою для розробки Сертифікації вершників стала Європейська система кваліфікацій «Галоп» *.

ІІ. Основні поняття:

ВФТКТ – абревіатура ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ТЕХНІКИ КІННОСПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ.

КЛУБ-ПАРТНЕР – Кінний клуб, який бере участь у програмі Сертифікації вершників у кінноспортивному туризмі ВФТКТ

КІННОСПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ – міжнародний вид спорту та активного відпочинку, пов’язаний з подоланням дистанцій верхи на коні/поні з метою відвідання нових географічних чи етнокультурних місць. Кінноспортивний туризм передбачає їзду природними та штучними трасами, як підготовленими, так і непідготовленими для такої діяльності, подолання природних та штучних перешкод (броди через водойми, схили, пагорби, перетин автошляхів тощо) у денний чи нічний час доби з певною швидкістю. Докладніше про Кінний туризм: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кінний_туризм

Різновиди Кінноспортивного туризму:

Кінно-польові виїзди та прогулянки – їзда за межами клубу/стайні (в полях, лісах) тривалістю від 1 до 3х годин. Легкий рельєф, градієнт до 15%.

Кінні трейли – різновид кінно-польового виїзду з підвищеною складністю маршруту. Передбачає їзду по природному рельєфу, подолання природних та штучних перешкод, а також проходження дистанції за певний проміжок часу. Тривалість – від 3 годин до 1 доби. Дистанція від 10 до 100км. Відповідно до дистанції та її технічної складності, кінні трейли умовно поділяються на такі рівні: лайт (10-19км, легкий рельєф), стандарт (20-39км, рельєф середньої складності), майстер (40-80км, природний рельєф, броди, штучні перешкоди тощо), ультра (70-100км).

Кінні походи - довготривалі подорожі, як правило здійснювані групою туристів, тривалістю від 1 доби і більше. На відміну від трейлу, Кінний похід передбачає ночівлю з кіньми. Ночівлі можуть проводитися як у наметах, так і у приміщеннях. Коні можуть ночувати на прив'язах, в електропастухах, левадах, конюшнях тощо.

Endurance Trail - змагання з кінноспортивного туризму, яке передбачає проходження певної дистанції з певною швидкістю та містить елементи спортивного орієнтування. Для виконання заліку потрібно послідовно відмітитись на всіх Контрольних Пунктах та фінішувати, показавши загальну середню швидкість на дистанції, яку було заявлено на старті. Кожна хвилина в більший чи менший бік від розрухункового часу - штраф. Виграє команда чи вершник, який найточніше вклався в розрахунковий час.

TREC - змагання з техніки кінного туризму. Дисципліна покликана розвивати співпрацю вершника та коня та відточувати навички, необхідні для польової їзди. Цей вид спорту виник у Франції. Змагання з TREC складається з трьох окремих етапів — орієнтування на місцевості, контроля алюрів та полоси перешкод. Змагання мають 5 рівнів складності.

Equirogaine — змагання, що поєднує тактику і стратегію, навігацію на пересіченій місцевості та фізичну витривалість. Мета — набір максимальної кількості балів, що отримуються за відвідання контрольних пунктів (та надання фото-доказів), позначених на мапі. Кожен пункт має свою вартість у балах, що базується на його віддаленості від точки старту, навігаційній складності тощо. Порядок проходження маршруту визначається учасником самостійно. Змагання триває від 3 до 24 годин.

EquirandUA — щорічний фестиваль кінного туризму, який проводиться 1 раз на рік. Організатори визначають точку сбору, бажаючі реєструються та прямують до визначеної точки у форматі кінного походу. Перше місце присуджується учаснику або групі учасників, які подолали верхи найбільшу відстань.

Робоча їзда (Working Equitation) – змагання на оцінку робочих якостей коня.


СЕРТИФІКАТ – документ установленого зразка, який засвідчує відповідний перелік навичок та вмінь Вершника. Сертифікат є допуском до відповідних йому видів Кінноспортивного туризму та змагань, організованих ВФТКТ (див розділ IV). Сертифікат видає Клуб-партнер ВФТКТ, відповідно до п V даного Положення. Сертифікат має чинність лише у Клубах-партнерах ВФТКТ. Кожен Сертифікат є номерним та іменним і доступний у публічній базі даних на сайті Федерації.

ГАЛОП – у контексті Сертифікації терміном «Галоп» ми умовно називаємо певний рівень, де Галоп-1 передбачає базові знання і вміння, а Галоп-4 є своєрідними «водійськими правами» на коня у Кінноспортивному Туризмі.

ТРЕНЕР – особа, яка має підтверджений досвід (наприклад, участь у змаганнях тощо) та середню або вищу педагогічну освіту.

ІНСТРУКТОР – особа, яка має підтверджений досвід роботи з кіньми (кваліфікації у кінному спорті чи туризмі, робота інструктором не менше 1 року тощо) та проводить заняття в Кінному Клубі.

ВЕРШНИК – особа, яка їздить на конях.

КІНЬ – будь-яка тварина роду equus.

ІІІ. Загальні положення.

Сертифікація вершників у кінноспортивному туризмі поділяється на чотири рівня: Галоп-1, Галоп-2, Галоп-3, Галоп-4, кожен з яких передбачає послідовне прогресивне оволодіння такими теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для заняття різними видами Кінноспортивного туризму як:
- Верхова їзда
- Подолання перешкод/ їзда по пересіченій місцевості
- Догляд за конем
- Орієнтування на місцевості та туризм
- Теоретичні знання (термінологія, психологія коней, ветеринарія та невідкладна медична допомога)

Сертифікати рівнів Галоп-1 та Галоп-2 видаються Клубом-партнером на бланку та з печаткою ВФТКТ на засадах внутрішнього екзамену, який може приймати як Тренер або Інструктор Клубу, так і запрошений спеціаліст, зареєстрований в ВФТКТ.
УВАГА: Сертифікат рівнів Галоп-1 та Галоп-2 не є допуском до самостійного виїзду Вершника в трейл або участі у змаганнях. Він носить мотиваційних характер.
Сертифікат рівня Галоп-3 передбачає глибокі теоретичні знання та надає допуск до участі у більшості заходів та змагань з Кінноспортивного Туризму. Він видається комісією ВФТКТ, до якої обов’язково входить тренер, лікар та спеціаліст з туризму, після прослуховування семінару та складання екзамену.
Сертифікат рівня Галоп-4 є своєрідним «водійським посвідченням» на коня. Він є допуском до всіх заходів та змагань з Кінноспортивного Туризму, дає право працювати Інструктором у Кінному Клубі-партнері ВФТКТ. Сертифікат Галоп-4 видається комісією ВФТКТ, до якої обов’язково входить тренер, лікар, ветеринарний лікар та спеціаліст з туризму, після прослуховування семінару та складання екзамену.


IV. Детальний опис рівнів.

[b]Галоп-1
.


Верхова їзда

Крок:
- Вправи на рівновагу
- Зупинки
- Початок руху
- Керування конем на кривих великого радіусу (зміни напряму руху через середину та по діагоналі манежу)
Рись:
- Рівновага на рисі
- Вміння почати рух риссю, їхати риссю та перейти на крок
Галоп (на корді чи в бочці):
- Зберігати рівновагу
Вправи на рівновагу можна виконувати на корді.Подолання перешкод/ їзда по пересіченій місцевості
- Вміти проїхати кроком по нескладному маршруту з жердин чи конусів у манежі


Догляд за конем
- Вміти правильно підійти до коня
- Одягнути/зняти недоуздок
- Почистити коня
- Замити коня
- Водити коня на вуздечці (простій та з мартингалом)
- Знімати вуздечку, розсідлувати.

Орієнтування на місцевості та туризм

- Вміти зорієнтувати карту за допомогою компасу

Теоретичні знання
- Знати правила техніки безпеки під час роботи з конем та на стайні
- Знання дисциплін кінного спорту
- Назви мастей коней
- Назви частин тіла коней
- Назви основної амуніції
- Назви предметів догляду за конем та їхні функції

Допуски
Допусків немає. Сертифікат Галоп-1 має лише мотиваційний характер.

Галоп-2

Верхова їзда

Крок:
- Збалансована посадка
- Керування конем на кривих меньшого радиусу
Рись:
- Вміння їхати стройовою риссю і керувати конем на кривих великого радиусу
- Легко виконувати переходи крок-рись, рись-крок
- Вміння облегшуватися під потрібну диагональ
- Зміна напряму через середину и по диагоналі манежу
Галоп:
- Їхати в рівновазі манежним і польовим галопом
- Виконувати переходи між алюрами


Подолання перешкод/ їзда по пересіченій місцевості
- Рівновага при їзді через окремі кавалетті зі стременами та без стремен.
- Контролювати коня на всіх алюрах під час їзди по пересеченій місцевости.
- Вміти спішитись, провести коня в руках и сісти в сідло на відкритій місцевості (в лісі, полі тощо)


Догляд за конем
- Вміти виконувати всі процедури з догляду за конем: водити, чистити, розкрючковувати копита,
- Одягати й знімати:
- попону ,
- ногавки,
- вуздечку (просту і з мартингалом).
- Вміти сідлати
- Вміти доглядати за амуніцією з різних материалів (змащувати, мити) –
- Збирати і розбирати вуздечку та сідло)
- Регулювати стремена

Орієнтування на місцевості та туризм
- Базова робота з картою і азимутальним компасом
- Вміти точно перемалювати маршрут з однієї карти на іншу
- Орієнтування за завданими точками або завданим маршрутом на дистанції до 10км з легким рельєфом


Теоретичні знання
- Знати правила техніки безпеки на стайні, у манежі та на пересіченій місцевості
- Знати правила роботи у манежі (манежний етикет)
- Знати назви всіх складових частин вуздечки, сідла та іншої амуніції
- Розбиратися в основних відмітинах коней (на ногах, на голові)
- Вміти вимірювати пульс коня за допомогою фонендоскопу чи електронного пульсометру і розуміти його значення.


Допуски
Кінно-польові виїзди та прогулянки у супроводі інструктора
Трейли рівня novice у супроводі інструктора
Нескладні кінні походи у супроводі інструктора, який відповідає за безпеку та розміщення коней
TREC-UA рівень 1

Галоп-3

Верхова їзда

Крок:
- Зупинки і переходи на крок або з кроку в заданій точці
- бокові рухи
Рись:
- Їздити стройовою або учбовою риссю зі стременами чи без стремен
- Керувати конем на кривих з малим радіусом (вольти, напіввольти тощо)
- Легко міняти діагональ на стройовій рисі
- Виконувати переходи крок-рись, рись-крок в заданій точці
Галоп:
- Починати галоп в заданій точці з певної ноги
- Сидіти в балансі на манежній або польовій посадці
Оцінювання за спрощеним протоколом – лише вершник.
Посадка: рівновага вершника, розкутість і пластика, ритмічність рухів, правильне положення голови, корпусу і ніг.
Засоби управління: відчуття коня, правильний супровід її рухів, координована взаємодія корпуса, рук та ніг та ефективності керування.

Подолання перешкод/ їзда по пересіченій місцевості
- Виконувати одиночні стрибки через перешкоди (в т.ч. жорсткі) до 70см, та розбірні системи до 70см, контролювати алюр і швидкіть коня після стрибка, сидіти в балансі.
- Іздити по пересіченій місцевості, контролюючи швидкість і алюр коня

Догляд за конем
- Догляд за ногами коня, перевірка до і після роботи
- Вміти натерти ноги лікувальним засобом і накласти ватники та флісові бинти.
- Вміти поміряти коневі температуру та пульс
- Підгонка амуніції під певного коня
- Розуміння розмірів сідла та підбору сідла для коня
- Вміти розібрати/зібрати вуздечку
- Відбивка денників
- Годування коней

Орієнтування на місцевості та туризм

- Вміння рухатись з завданою швидкістю протягом 10км
- Їхати по завданому маршруту чи по азимуту.
- Розробка маршруту по точкам на мапі.
- Розрахунок дистанції та часу її проходження по карті

Теоретичні знання
- Опис голови й кінцівок коня
- Розуміння швидкості та біомеханики алюрів
- Розуміння для чого потрібна зміна ноги, під яку полегшується вершник на стройовій рисі.
- Знання видів різбору поводу в дві руки та в одну руку
- Знання основних типів заліза та їхнього призначення, а також основних беззалізних оголів’їв
- Знання симптомів невідкладних станів коня (кольки, тепловий удар, отруєння, перевтома)
- Знання показників норми пульсу, дихання та температури коня


Допуски
Кінно-польові виїзди та прогулянки без супроводу інструктора
Трейли рівня стандарт та майстер у супроводі інструктора
Кінні походи у супроводі інструктора
TREC-UA рівень 2
Equirogaine (до 9 годин з обов’язковим проміжковим відпочинком коня)
Equirand у супроводі інструктора


Галоп-4

Верхова їзда

Крок:
- Вільне й нескуте стегно й коліно у вершника
Рись:
- Тримати рівновагу на стройовій і манежній посадці під час зміни напряму, скорочень, прибавок.
- Виконувати серпантин та інші манежні фігури в балансі, з правильною зміною діагоналі
Галоп:
- Їхати в рівновазі на манежній посадці, починати галоп з певної ноги, виконувати вольти
- Вміти скорочувати й прибавляти на всіх алюрах
- Робити переходи між усіма алюрами в заданій точці

Подолання перешкод/ їзда по пересіченій місцевості
- Впевнено стрибати через одиночні жорсткі перешкоди і системи з двох перешкод до 80см
- На пересіченій місцевості керувати швидкістю, вміти прибавляти і скорочувати швидкість на всіх алюрах, міняти ногу перед поворотом
- Вміти тримати постійну завдану швидкість на відрізку від 1 до 10км


Догляд за конем
- Вміти бинтувати ноги коня всіма типами бинтів, одягати охолоджуючі, транспортні ногавки чи будь-який інший захист ніг
- Виконання невідкладних ветеринарних манипуляцій (вм уколи, обробка ран тощо до приїзду ветеринара)
- Вміння визначити стан коня, який потребує втручання ветеринара.

Орієнтування на місцевості та туризм

- Навчки їзди і орієнтування в нічний час доби
- Вміння самостійно прокласти маршрут на карті та проїхати по ньому.
- Вміти рахувати швидкість, час та дистанцію за формулою.
- Зібрати/розібрати намет
- Розбити табір та облаштувати ночівлю коней

Теоретичні знання
- Повний щоденний догляд за конем на стайні
- Розуміння раціону годування коня залежно від типів навантаження
- Розуміння максимально допустимого навантаження для коня, залежно від режиму його тренування
- Нормативно-правові аспекти утримання коней (паспорта, чіпи, вакцинації)
- Правила техніки безпеки в манежі, в стайні та на відкритій місцевості та вміння ці правила пояснити іншим відвідувачам
- Знання психології коней
- Біомеханіка рухів коня на всіх алюрах, вміння виявити кульгання коня
- Знання показників норми пульсу, дихання, температури, слизових оболонок та перистальтики коня
- Знання симптомів невідкладних станів коня (кольки, тепловий удар,укус ядовитої комахи, отруєння, перевтома)
- Невідкладна ветеринарна допомога коневі при ургентній ситуації
- Перша долікарняна допомога при травмах людей, які працюють з кіньми
- Розуміти

Допуски
Всі заходи та змагання, організовані ВФТКТ


V. Порядок присвоєння сертифікатів

Кінний Клуб, який є партнером ВФТКТ у програмі сертифікації, проводить тренування вершників у звичному та зручному для себе режимі, приділяючи увагу всім пунктам, перерахованим в описі рівнів. Клуб має право запрошувати Тренерів та інших спеціалістів для проведення занять відповідно до програми сертифікації.
Сертифікат рівнів Галоп-1 та Галоп-2 видається Клубом-партнером на засадах внутрішнього екзамену. Для цього Клуб створює комісію з 2-3 осіб, до якої обов’язково входить Інструктор, або Тренер з верхової їзди та офіційний представник Клубу (адміністратор, директор, власник), повідомляє Федерацію про дату проведення екзамену і сплачує на рахунок ВФТКТ внесок за кожного кандидата (вершника). У полі «призначення платежу» обов’язково вказується Ім’я та Прізвище вершників, які планують складати екзамен на отримання Сертифікату. Бланки Сертифікатів з підписом Голови ВФТКТ та печаткою Федерації відправляються поштою після отримання оплати.
Сертифікат рівня Галоп-3 видається після прослуховування семінару з догляду за кіньми, орієнтування та невідкладної допомоги і успішної здачі екзамену комісії ВФТКТ у складі Тренера з верхової їзди, спеціаліста з Орієнтування та Лікаря. Екзамен складається з теоретичної частини (письмові тести), практичної демонстрації догляду за конем та верхової їзди (див додаток).
Сертифікат рівня Галоп-4 видається після прослуховування семінару з догляду за кіньми, орієнтування, ветеринарії та невідкладної допомоги і успішної здачі екзамену комісії ВФТКТ у складі Тренера з верхової їзди, спеціаліста з Орієнтування, Ветеринара та Лікаря. Екзамен складається з теоретичної частини (письмові тести), практичної демонстрації та верхової їзди (див додаток).
Якщо Клуб-партнер бажає провести семінар та екзамен на рівні Галоп-3 чи Галоп-4, він подає відповідну заявку на електронну адресу Федерації. Клуб-партнер має право сам запрошувати відповідних спеціалістів у Комісію, але екзамен має відбуватися за присутності уповноваженого представника ВФТКТ.
Всі Сертифікати є номерними та іменними і вносяться в публічну базу даних ВФТКТ.

VI Фінансові умови.

Організаційний внесок за Сертифікат рівня Галоп-1 та Галоп-2 становить 100грн з особи
Організаційний внесок за Сертифікат рівня Галоп-3 становить 300грн з особи
Організаційний внесок за Сертифікат рівня Галоп-4 становить 500грн з особи
ВФКСТ "TREC-UA" приймає платежі у гривні на картку Приватбанку номер 4731 1856 1731 4932 (скарбничий федерації Борисов Костянтин). У коментарі до платежу пишеться рівень (Галоп 1 тощо) Ім'я та Прізвище кандидата.
Сума організаційного внеску не є еквівалентом наданих послуг. Зібрані кошти витрачаються на статутну діяльність Федерації.

VII Рекомендована література
Клуб-партнер може використовувати будь-які літературні джерела на свій розсуд. ВФТКТ рекомендує матеріали ГО Ukrainian Horse Union.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.